top of page
დარჩიაშვილი დავით

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

დარჩიაშვილი დავით

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

1991 წელს, თსუ ისტორიის ფაკულტეტის ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ, დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და დაიწყო პედაგოგიური მოღვაწეობა. ასწავლიდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკას 19-20 საუკუნეებში. პარალელურად, 1993-2004 წლებში მუშაობდა მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში მკვლევარად. ამავე დროს დაინტერესდა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიით, უსაფრთხოების კვლევებით და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების თეორიით. მონაწილებდა ამ საკითებისადმი მიძღვნილ არაერთ საერთაშორისო პროექტსა და კონფერენციაში.

2002 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით.

2002-2003 წლებში აშშ ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში სტუმრობდა კავკასია-ცენტრალური აზიის ინსტიტუტს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონში.

2005 წლიდან არის ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. პარალელურად, 2004-2008 წლებში იყო ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო 2008-2016 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი.

 

 

 

ძირითადი საერთაშორისო პუბლიკაციები:


 • Georgia: The Search for the State Security, Caucasus Working Papers, CISAC,

  Stanford University, CA, USA 1997;

 • The Russian Policy in the Black Sea Area: Source of Conflicts (Georgian case),

  In: Romanian Journal of International Affairs, Volume 4, 1/1998, Bucharest,

  Romanian Institute of International Studies;

 • Georgian Security Problems and Policies, In: The South Caucasus: A Challenge

  for the EU, Chaillot Papers, December 2003, Institute for Security Studies, Paris;


 • Soviet Path Dependency as an Impediment of the Democratization in Georgia, In: Modernization in Georgia, Interdisciplinary Studies #18, Peter Lang, Bern 2018;

 • Russo-Georgian War of August 2008 – Clash of Ideologies and National Projects

  in the Era of Hybrid Warfare, Estonian Journal of Military Studies, 7/2018, Eesti Ulikoolide Kirjastus;

 • Darchiashvili, David, Ronald Mangum, 2019, Georgian Civil-Military Relations: Hostage to Confrontational Politics, Caucasus Survey, Volume 7, Issue 1

  7. Bakradze, David, Darchiashvili, David, 2019, The EU Eastern Partnership Initiative and Georgia Context and Perceptions, Experiences, and Prospects, Politeja, Vol. 16 No. 5(62) Jagiellonian University, Krakow, Poland;

 • Darchiashvili, David, Jones, Stephen, 2020, Georgia: Warlords, Generals, and Politicians, Oxford Research Encyclopedias  https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1891

  Published online: 28 September 2020;


 • Darchiashvili, David, Machavariani, Michail, 2021, The Empire Fights Back. Never-Ending Withdrawal of Russian Troops from Georgia, In: Meishner Christopher, Morre Iorg (eds.) The Withdrawal of Russian Troops from East-Central Europe: National Perspectives in Comparison, Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen, Germany;წიგნები:


 • დავით დარჩიაშვილი: პოლიტიკოსები, ჯარისკაცები, მოქალაქენი – საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების ანალიზი, თსუ, თბილისი, 2000 წელი, 366 გვ.

 • David Darchiashvili, Security Sector Reform in Georgia 2004-2007, CIPDD, 2008, Tbilisi, 68 p.

 • დავით დარჩიაშვილი,

  უსაფრთხოება. ილიაუნის გზამკვლევი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022;სტატიები ჟურნალებში:

 

 • ახალციხე – ქართული იერუსალიმი, ისტორიის რეკონსტრუქციები, N1, 2015 წელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015;

 • Ethnic Relations and Security Factor in Southern Georgia, In: Central Asia and the Caucasus, Sweden, AB Publishing House, 2000;

 • National Society and Implications of Modern Security, In: Identity Studies, Ilia Chavchavadze State University # 1, 2009, Tbilisi, pp 102-105;

 • Dilemmas for the Future of Georgia, In: Central Asia Caucasus Institute Analyst, Johns Hopkins University, Washington DC, May, 2003;

 • Return to Europe? Some Aspects of the Security Orientation of Georgia, (co-author) Osterreichische Militarische Zeitschrift, 1/2000;

 • The Russian Policy in the Black Sea Area: Source of Conflicts (Georgian case), In: Romanian Journal of International Affairs, Volume 4, 1/1998, Bucharest, Romanian Institute of International Studies;

 • The Russian Military Presence in Georgia: The Parties’ Attitudes and Prospects, Caucasian Regional Studies, vol. 2, No1, 1997;სტატიები გაზეთებში:

 

გამოქვეყნებული აქვს არაერთი სტატია „24 საათში“, „ტაბულაში“, სხვა პერიოდულ გამოცემებში;

 


სამეცნიერო ინტერესები:

 

 • სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობები;

 • პოლიტიკური იდეოლოგიები;

 • პოლიტიკური ელიტების თეორიები;

 • კავკასიის და რუსეთის ისტორია და თანამედროვეობა;

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WBPijqwAAAAJ&hl=en 

 

bottom of page